Oferta

W naszej ofercie znajdują się projekty gotowe najlepszych pracowni z całego kraju: domy jednorodzinne, wielorodzinne, bliźniacze, szeregowe, domy z usługą, letniskowe, rekreacyjne, garaże, budynki gospodarcze.

Komplet dokumentacji projektu gotowego składa się z 4 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego, obejmującego rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje, elewacje, rozwiązania konstrukcyjne oraz projekty branżowe: instalację wodno-kanalizacyjną, grzewczą, gazową i elektryczną.

Na życzenie Inwestora wprowadzamy zmiany w projekcie, takie jak:

 • częściowe lub całkowite podpiwniczenie budynku,
 • doprojektowanie garażu,
 • przeprojektowanie funkcji poszczególnych pomieszczeń,
 • usytuowanie ścian działowych,
 • usytuowanie otworów okiennych i drzwiowych 
 • korektę geometrii dachu,
 • zmianę konstrukcji stropu,
 • wykonanie budynku w lustrzanym odbiciu,
 • materiałów konstrukcyjnych budynku (fundamenty, ściany, stropy, konstrukcja dachu) z zachowaniem norm budowlanych oraz przepisów prawa budowlanego,

Każdy zakupiony u nas projekt zostaje dostosowany do warunków lokalnych pod względem konstrukcji, jak również wytycznych wynikających z decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niezbędne jest także wykonanie projektu zagospodarowania działki, który wraz z projektem architektoniczno-budowlanym, projektami branżowymi i uzgodnieniami stanowią całość projektu budowlanego.

Ponadto umożliwiamy skorzystanie z usług:

 • geodezyjnych;
 • geologicznych (m.in. badania geologiczne gruntu);
 • kierownik budowy;
 • sporządzenie kosztorysów;
 • nadzory inwentarskie;
 • zastępstwo inwestorskie;
 • wykonastwo instalacji elektrycznych i automatyki budynków;