Rodzaje rekuperatorów

Obecnie stosuje się kilka rozwiązań wymienników.

Poniżej jest przedstawionych kilka rozwiązań. 

Rodzaje wymienników ciepła

Podstawowym elementem każdej centrali z odzyskiem ciepła jest wymiennik.

Wymiennik krzyżowy 
 
 Obecnie jednym z częściej stosowanych rozwiązań jest rekuperator z wymiennikiem płytowym krzyżowym. Powietrze zewnętrzne i usuwane przepływają w nich naprzemiennie między płytami. 
Zaletą stosowania rekuperatorów z wymiennikami płytowymi jest rozdzielenie strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego czyli powietrze wywiewane nie jes mieszane z powietrzem nawiewanym oraz koszty ich produkcji są niższe w stosunku do innych rozwiązań natomiast wadą  jest podatność na szronienie już przy temperaturze -5°C. Proces szronienia może doprowadzić do zupełnego braku przepływu przez wymiennik powietrza usuwanego z budynku. Aby tego uniknąć, stosuje się obejście (by-pass), pozwalające na zmniejszenie ilości świeżego powietrza przepływającego przez wymiennik. 
 Alternatywnie może być również zastosowana nagrzewnica wstępna powietrza świeżego. Sprawność odzysku ciepła w rekuperatorach dochodzi do 65%. Łącząc szeregowo dwa wymienniki można uzyskać jej zwiększenie do ponad 80%.

Wymienniki przeciwprądowe

 W wymiennikach przeciwprądowych strumienie powietrza płyną równolegle w przeciwnych kierunkach. Sprawność odzysku dochodzi do 85%. Zaletą tego wymiennika w stosunku do krzyżowego jest wyeliminowanie zjawiska szronienia. Wadą tego rozwiązania jest brak całkowitej separacji powietrza nawiewanego z wywiewanym.

Wymienniki obrotowe

Droższym rozwiązaniem (raczej nie dla domów jednorodzinnych) jest wykorzystanie do odzysku ciepła obrotowego wymiennika ciepła. Składa się on z obudowy, wewnątrz której obraca się wirnik z masą akumulującą ciepło. Masę akumulacyjną stanowią płyty miliporowe i folia aluminiowa, tworzące sieć kanalików do przepływu powietrza. 

Wirnik obraca się z prędkością 10-20 obrotów na minutę. Stały kierunek obrotu pozwala na ogrzanie każdego kanalika najpierw powietrzem usuwanym, a następnie schłodzenie powietrzem pobieranym. Zaletę wymiennika stanowi wysoka sprawność odzysku ciepła, dochodząca do 90%. 

Konstrukcja pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale także wilgoci. Gdy wymiennik zostanie pokryty substancją higroskopijną, to w okresie zimowym będzie ona odbierała wilgoć z powietrza usuwanego i przekazywała ją powietrzu świeżemu. Ponieważ powietrze świeże w okresie zimowym jest po podgrzaniu przesuszone, wymiennik będzie je nawilżał, poprawiając jakość powietrza w pomieszczeniu. Regulując prędkość obrotową można zmieniać wydajność i uniknąć wymrażania wilgoci na powierzchni wymiennika.

Spiralno-przeciwprądowy

Spiralno-przeciwprądowy wymiennik ciepła BARTOSZ typu powietrze-powietrze to unikalne rozwiązanie, efekt polskiej myśli technicznej. Konstrukcja wymiennika chroniona jest zastrzeżeniem patentowym (Prawo ochronne nr 61570). Wymiennik wykonany jest z folii aluminiowej i blachy ocynkowanej zwijanej spiralnie i ukształtowany w formie walca. Wymiennik konstrukcyjnie podzielony jest na dwie niezależne od siebie przestrzenie: powietrza nawiewanego oraz powietrza wywiewanego. Obie przestrzenie są oddzielone od siebie uszczelnieniem, zapewniającym dokładną separację, co umożliwia odzyskiwanie ciepła z powietrza usuwanego bez mieszania go z powietrzem nawiewanym. Spiralna konstrukcja rekuperatora oraz rozwiązanie dystrybucji powodują, że powietrze rzepływa w nim po okręgu, przeciwprądowo i zarazem częściowo krzyżowo. Duża powierzchnia wymiany ciepła oraz długa droga przepływu powietrza sprawiają, że wymiennik jest odporny na szronienie, a jego sprawność przekracza 85 % przy ilości powietrza nawiewanego do wywiewanego w stosunku 1 : 1. Wysoka odporność na szronienie wyróżnia ten rekuperator od innych występujących na rynku i pozwala stosować go bez nagrzewnic ochronnych na wlocie powietrza świeżego i bez systemów odmrażania wymaganych w innych tego typu urządzeniach.

 

 


© 2011 Projekty Rossol. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie A.I.FIA